GrandLand

Đơn vị
tư vấn thiết kế

GrandLand là một trong những doanh nghiệp thiết kế hàng đầu tại Hong Kong. Công ty đã có 20 năm kinh nghiệm với hơn 1.500 chuyên gia thiết kế tại Hong Kong và nước ngoài. Trong suốt quá trình phát triển, Công ty đã dành được 500 giải thưởng thiết kế tại Hong Kong và thế giới. Trong những năm gần đây, GrandLand đã duy trì hợp tác chặt chẽ với một số công ty thiết kế nổi tiếng thế giới như WATG (Mỹ), ABC (Mỹ), HASSELL (Úc) và HID (Đức) để triển khai các dự án của khách sạn 5 sao và các dự án mang tính bước ngoặt khác. Những dự án thiết kế tiêu biểu có thể kể đến như: Guangzhou Grandview Marriott Hotel, Huizhou Egret Lake Agile Sheraton Resort Hotel, Shan Hai Tian Marriott Hotel Sanya, Huzhou Sheraton Hot Spring Resort Hotel

 

Đơn vị tư vấn thiết kế GrandLand
Đơn vị tư vấn thiết kế GrandLand
Đơn vị tư vấn thiết kế GrandLand
Đơn vị tư vấn thiết kế GrandLand