Mặt bằng tầng & Căn hộ điển hình

Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Luxury

Tổng diện tích/Total area: 43 – 44.54 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 21.4 m2
Phòng bếp/Kitchen: 6.5 m2
Phòng tắm/Bathroom: 6.6 m2
WC: 1.6 m2
Ban công/Balcony: 5.1 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn Superior

Tổng diện tích/Total area: 33.51 – 36.98 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 18.4 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom: 5 m2
WC: 1.8 m2
Ban công/Balcony: 1.9 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn Premium Superior

Tổng diện tích/Total area: 37.41 – 38.95 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 22 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom: 5.5 m2
WC: 1.5 m2
Ban công/Balcony: 3 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn Deluxe 1

Tổng diện tích/Total area: 31.58 – 36.03 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 18.6 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom: 3.9 m2
WC: 1.4 m2
Ban công/Balcony: 1.9 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn Deluxe 2

Tổng diện tích/Total area: 30.98 – 32.94 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 16.8 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom: 3.9 m2
WC: 1.5 m2
Ban công/Balcony: 3 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn Deluxe 3

Tổng diện tích/Total area: 34.34 – 34.58 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 19.5 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom: 4.3 m2
WC: 1.2 m2
Ban công/Balcony: 3.3 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn Premium Deluxe

Tổng diện tích/Total area: 31.14 – 32.06 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 16.6 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom: 3.7 m2
WC: 1.4 m2
Ban công/Balcony: 3.2 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay

Thông số chi tiết căn President Suite

Tổng diện tích/Total area: 75.26 – 77.85 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 23.8 m2
Phòng khách/ Living room:19.0 m2
Phòng bếp/Kitchen: 4.5 m2
Phòng tắm/Bathroom: 8.5 m2
WC: 2.1 m2
Ban công/Balcony: 8.5 m2
0984 045 078 Đặt mua ngay